ReadyPlanet.com
dot
dot
ค้นหา

dot
dot
ระบบกันขโมย BOSCH
dot
bulletSolution 3000
bulletB3512 (B-Series)
bulletB4512 (B-Series)
bulletB5512 (B-Series)
bulletB8512G (G-Series)
bulletB9512G (G-Series)
dot
ระบบความคุมการเข้า-ออก
dot
bulletSOYAL AR721HV3
bulletSOYAL AR-837E
bulletSUPREMA รุ่น BioLite N2
bulletSUPREMA รุ่น FaceStation 2
bulletSUPREMA รุ่น BioEntry W2
bulletSUPREMA BioEntry Plus
bulletSUPREMA BioLite Net
dot
บทความและสาระความรู้
dot
bulletการทำงานระบบกันขโมย
bulletระบบ TriTech
dot
คลิปการใช้งาน Solution3000
dot
bulletICON Keypad
bulletTEXT Keypad
bulletApp RSC+
dot
คลิปการใช้งาน B & G-Series
dot
bulletATM Keypad รุ่น B930
bulletBasic Keypad รุ่น B915
bulletApp RSC
dot
Technical Tips
dot
bulletDuress Code with B-TEL
bulletSiren Remote
bulletWatch Mode
bulletRSC+ รองรับตู้ควบคุม มากกว่า 1 ตู้ควบคุม


ระบบกันขโมยบ้าน BOSCH-Facebook

TeamViewerQS


สมัครตัวแทนจำหน่าย ระบบกันขโมย BOSCH article
You win, we win ร่วมกันก้าวไปพร้อมกันกับบริษัทโซเลนท์ ฯ 
สร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นใจ กับระบบกันขโมย BOSCH นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยสำหรับชีวิตยุคนี้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยล่าสุด

 
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายระบบกันขโมย BOSCH ทั่วประเทศ พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมายจากบริษัทฯ ดังนี้
 • รับสิทธิประโยชน์เข้าอบรมและสัมนาเกี่ยวกับธุรกิจระบบกันขโมยบ้าน BOSCH ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า รวมทั้งการออกแบบ การติดตั้ง และการส่งงานระบบ
 • ให้คำปรึกษาการออกแบบ ติดตั้งและการใช้งานระบบ
 • สิทธิในการเข้าร่วมงาน Event ต่างๆจากบริษัท สิทธิในการโปรโมทบริษัทตัวแทนจำหน่าย ผ่าน Web Site บริษัท โซเลนท์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด
 • รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากบริษัท
 

ขั้นตอนการสมัครตัวแทนจำหน่ายระบบกันขโมย BOSCH
 
 
 
(1) Download แบบฟอร์มสมัครตัวแทนจำหน่าย ด้านล่าง
 
 
 
(2) กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งเตรียมเอกสารพร้อมผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา
 • หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ ( อายุไม่เกิน 90 วัน )
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ( อบจ. 5 )
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภ.พ. 20 )
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม
 • แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงาน/ร้าน/บริษัทฯ
 • ภาพถ่ายที่ตั้งสำนักงาน ( อายุไม่เกิน 6 เดือน )

 

   (3) Email: solentinfo@gmail.com
 

 

ผลประโยชน์ที่ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับ

 1. ซื้อสินค้าในราคาตัวแทนจำหน่าย
 2. เข้ารับการฝึกอบรมด้านงานขาย และมาตรฐานการติดตั้ง
 3. ได้รับการ swop สินค้าตามเวลาที่กำหนด (สินค้าอยู่ในประกัน)
 4. ได้รับเอกสารและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายและการตลาด
 5. ได้รับการสนับสนุนด้านสื่อโฆษณา-ประชาสัมพันธ์
 6. ได้รับการใส่ชื่อในสื่อโฆษณาของบริษัท
 7. ได้รับการสนับสนุนให้ร่วมงานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการที่บริษัทฯจัดขึ้น
 8. มีทีมงานวิศวกรผู้ชำนาญการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คอยให้คำแนะนำปรึกษา
 9. ได้เข้าร่วมงานสมนาเกี่ยวกับสินค้าและแนวทางการตลาดกับทาง BOSCH Thailand
 10. ได้รับสิทธิ์ในการลงข้อมูลใน Web Site www.solentsynergy.com ซึ่งเป็น Web site ที่ ติดอันดับ Top ของ Google Search
 
หมายเหตุ: ผลประโยชน์ข้างต้น อยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2817-1818 , 08-7937-9933, 081-140-6606


 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
ข่าวสาร
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ระบบ สัญญาณกันขโมย บ้าน BOSCH , Intrusion , คีย์การ์ด , Key Card, Access Control, กล้องวงจรปิด , CCTV

Link เพื่อนบ้าน: สารบัญเว็บไซต์ ; โปรโมทเว็บฟรี ; Blog เพื่อนบ้าน ;Free SEO Tools ;Active Search Results